Nedeľa Laetáre 6.3. bola pre našu farnosť naozaj nedeľou radosti. Zavítala k nám televízia LUX, ktorá odvysielala priamy prenos zo svätej omše o 10:30.Stalo sa tak vďaka výhre našich miništrantov Dominika Pecha a Andreja Piňáka vo video súťaži SAFi 2016 o OZ Samária.

Ešte pred začatím priameho prenosu TV LUX pripravila živý vstup s našimi výhercami, s pánom dekanom a s pani Helenou Dzurechovou zo Samárie. Následne začala samotná svätá omša za hojnej účasti veriacich a našich miništrantov, ktorej hlavným celebrantom bol náš pán dekan Marek Jesenák. Na úvod privítal štáb TV LUX i všetkcýh pri televíznych prijímačoch a vyzdvihol našich dvoch miništrantov. Prvé čítanie čítal Andrej Piňák a druhé čítanie ja (za čo im ďakujem, lebo mi splnili vrchol mojej čitateľskej kariéry).

Pán dekan hovoril vo svojej homílii o príbehoch z rozprávok, kedy sa hlavný hrdina vydáva do sveta, aby našiel šťastie. Zažívajú to aj mnohé rodiny, ktorých deti odchádzajú za prácou alebo za štúdiom a čakajú na ich návrat. Tak to bolo aj v podobenstve o márnotratnom synovi, kedy otec čaká svojho syna, ktorý prehýril majetok. Keď sa vracia domov chce požiadať o miesto sluhu, ale otec mu vracia jeho dôstojnosť tým, že mu oblieka šaty, dáva obuv a prsteň. Staršiemu bratovi sa to nepáčilo a neprijal brata. Mohol to byť aj obraz farizejov, ktorí žili celý svoj život nábožne, ale neprijali Pána Ježiša. Máme si všimnúť, že nie je žiadny tretí brat, žiadny ideál, lebo ideál neexistuje, lebo každý z nás má svoje slabosti a poklesky, ale vždy môžeme ísť k Bohu, ktorý je k nám milosrdný.

Mnohých potešilo, keď sväté prijímanie pomáhal rozdávaj náš bývali pán kaplán a terajší riaditeľ Klubu priateľov TV LUX Marián Bér. Pán dekan na záver poďakoval i nášmu farskému spevokolu a udelil požehnanie.

My sme radi, že máme vo farnosti takých šikovných mladých ľudí, ako Dominik a Andrej, ktorí sa snažia našu farnosť dostať do povedomia celého Slovenska a pekne nás reprezentujú, lebo sú to vzorní miništranti a Dominik veľmi pekne hrá a spieva na detských svätých omšiach so svojou kapelou, čo bola škoda, že nemohla zaznieť aj počas tejto svätej omše. Kiežby bolo čoraz viac mladých i starších ľudí, čo by napomáhali vzrastu našej farnosti a jej dobrému menu tým, že žijú vo vernosti ku Kristovi a slúžia tam, kde ich treba.

Autor článku: Lucia Froncová

Archív nedeľnej sv. omše: Hlohovec v TV LUX - Video

HC-Lux

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Úmysly svätých omší +

 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1

Zaujímavé odkazy

Farský FACEBOOK

Farský YOUTUBE kanál

Hrané filmy od rodáka Rasťa Zelenaya (z produkcie Bobo Štúdio):
Carlo Acutis a jeho diaľnica do neba
Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty
Dominik Savio