Zverejňujeme prihlášky na prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky v roku 2022.

Na sviatosť prvého svätého prijímania sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí v súčasnosti navštevujú 3. ročník ZŠ (okrem III. ZŠ na Felcánovej ulici), chodia na náboženskú výchovu, sú pokrstení, zúčastňujú sa nedeľných bohoslužieb a majú trvalé bydlisko na území mesta Hlohovec alebo obce Koplotovce.

Na sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí v súčasnosti navštevujú 9. ročník ZŠ a starší, chodia na náboženskú výchovu, sú pokrstení, prijali sviatosť Eucharistie, zúčastňujú sa nedeľných bohoslužieb a majú trvalé bydlisko na území mesta Hlohovec alebo obce Koplotovce.

Vyplnením a odovzdaním prihlášok zároveň preberáte zodpovednosť za účasť na prípravách k týmto sviatostiam, ktoré budú prebiehať počas školského roka 2021 / 2022. Vyplnené prihlášky treba odovzdať na stretnutí podľa dátumu a miesta uvedeného v prihláške:

Prihláška: Prvé sväté prijímanie 2022

Prihláška: Sviatosť BIRMOVANIA 2022

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1

Zaujímavé odkazy

Farský FACEBOOK

Farský YOUTUBE kanál

Hrané filmy od rodáka Rasťa Zelenaya (z produkcie Bobo Štúdio):
Carlo Acutis a jeho diaľnica do neba
Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty
Dominik Savio