V Kostole Ducha Svätého vo večerných hodinách dekan Marek Jesenák vyložil Sviatosť oltárnu k poklone. Počas nočného programu zazneli modlitby ruženca so zamysleniami. Mládež zo Združenia mariánskej mládeže adorovala až do rána, kedy sa spoločne pomodlili ranné chvály. Sobotný program pokračoval vo farskom Kostole sv. Michala celodennou adoráciou, ktorá bola ukončená pred večernou svätou omšou. Kaplán Ľuboš Matúš predniesol zamyslenia o Božom milosrdenstve i litánie k Božiemu milosrdenstvu a všetkým prítomným udelil záverečné požehnanie.

24hodin

Plagát: Dominik Pecho

Viac o ZMM

Na oficiálnom webe zmm.sk alebo sa nás spýtaj na emailovej adrese zmm.hlohovec@gmail.com

ZMM v Hlohovci

Sa stretáva každú sobotu v priestoroch farského úradu:
Anjelici (do 11 rokov) od 10:00
Čakatelia (12-15 rokov) od 10:00
Členovia (16-30 rokov) od 18:00

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Úmysly svätých omší +

 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1