O nás

Sme spoločenstvo Rímsko-katolíckej Cirkvi, turíčno-charizmatickej spirituality. Sme mladí z Hlohovca a okolia, ktorí prijali do svojho života Ježiša, lebo skúsili a spoznali, že život s Ním je neporovnateľne lepší. Na vlastných životoch môžeme dosvedčiť, že Boh je živým a osobným Bohom, ktorý každého bezpodmienečne miluje a vzťah s Ním je niečo úžasné.

Prečo práve Bétel?

Názov BÉT-EL (dom Boží) je založený na biblickom príbehu z knihy Genezis o Jakubovi, najviac týkajúcom sa pasáží Genezis 28,10-22 a s pokračovaním v Genezis 35,1-15. Heslom založenia sa pre nás stal verš Gn 28,20-21: „A Jakub urobil sľub: “Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom.“

Vízia

CHCEME RÁSŤ A SPOZNÁVAŤ BOHA OTCA. BYŤ JEHO UČENÍKMI A BYŤ SVEDKAMI TAM, KDE BUDEME POSLANÍ. ABY SME AKO JEDNOTNÝ BOŽÍ NÁROD HLÁSALI JEHO MENO.";

Biblický Bétel bol miestom:

 • zjavenia (vízie) (Gn 28, 12-15)
 • Božej prítomnosti (Gn 28, 16) = dom Boží
 • sľubu (záväzku) voči Bohu (Gn 28, 20)
 • odovzdania sa pravému Bohu (Gn 28, 22b)
 • očistenia a vypočutia modlitieb v súžení (Gn 35, 2-3)
 • zanechania starého života, zlých zvykov (svojich modiel) (Gn 35, 4)
 • požehnania (Gn 35, 9)
 • modlitby – rozprávania s Bohom (Gn 35, 15)

Viac o Bétel

Na oficiálnom webe betel.sk alebo sa nás spýtaj na emailovej adrese spolocenstvo@betel.sk

Podporte nás....

Prosíme o modlitby, je to tá najpotrebnejšia vec, bez ktorej sa nezaobídeme.
Za vaše úmysly sa pravidelne každý týždeň modlíme a vyprosujeme vám hojné požehnanie.Šírte Božie Kráľovstvo okolo seba, nech na Slovensku tvoríme jeden Boží národ.
Môžete prispieť na účet spoločenstva, Váš dar bude použitý na organizovanie evanjelizácií, prípravu táborov a duchovných obnôv.

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Úmysly svätých omší +

 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1