Pane, zmiluj sa.						Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.						Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.						Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože,					zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Bože svätý, Bože mocný,				    zmiluj sa nad nami.
Bože, nesmrteľný Kráľ vekov,
Bože v radách nepochopiteľný,
Bože v súdoch nevyspytateľný,
Bože, Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil,
Bože, Ty dopúšťaš choroby na našu nápravu,
Bože, Ty nás v čase choroby nabádaš k trpezlivosti,
Bože, Ty nám v čase choroby ukazuješ nestálosť pozemských vecí,
Bože, Ty nás v chorobe učíš rásť v trpezlivosti,
Bože, Ty nás chorobou karháš za hriechy a voláš k pokániu,
Bože, Ty liečiš dušu ranením tela,
Bože, Ty nás v čase smrteľného nebezpečenstva voláš, aby sme bdeli,
Bože, Ty poznáš počet dní nášho života,
Bože, Ty poznáš dĺžku našej pozemskej púte,
Bože, Ty si so svojou pomocou najbližšie, keď je nebezpečenstvo najväčšie,
Bože, Ty usmrcuješ aj oživuješ,
Bože, Ty chorým pripomínaš smrť, súd a večnosť,
Buď nám milostivý,					zľutuj sa nad nami, Pane.
Buď nám milostivý,					vyslyš nás, Pane.


Od všetkého zla						osloboď nás, Pane.
Od každého hriechu
Od Tvojho hnevu
Od nákazlivých chorôb
Od náhlej a nekajúcej smrti
Od nadmernej úzkostlivosti
Od opovážlivej ľahkomyseľnosti
Od reptania proti Božej Prozreteľnosti
Od prehnaného zármutku pri strate svojich blízkych
Od večnej smrti
My hriešnici,						prosíme Ťa, vyslyš nás.
Odpusť nám všetky viny a zmiluj sa nad nami,
Skráť dobu svojho navštívenia,
Dopraj nám čas a milosť konať pokánie,
Vzbuď v nás spasiteľné úmysly,
Vyzbroj nás kresťanskou statočnosťou,
Udeľ chorým trpezlivosť a odovzdanosť do Tvojej vôle,
Daj chorým potrebnú starostlivosť a ošetrenie,
Udeľ chorým milosť prijať sviatosti,
Požehnaj úsilie lekárov a zdravotníckeho personálu
Prijmi umierajúcich do svojej milosti,
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,		zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,		vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,		zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. 		Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. 		Kriste, vyslyš nás.

Otče náš.

Ant. Ak bude v krajine hlad, mor alebo akákoľvek rana a choroba, Ty, Pane na nebi, vypočuj každú modlitbu, prosbu a zmiluj sa.
℣. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny.
℟. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

Modlime sa.
Milostivý Bože, Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, zľutuj sa nad nami a odvráť od nás chorobnú nákazu; uzdrav chorých, pomáhaj lekárom, zdravotným sestrám a všetkým, ktorí liečia a ošetrujú postihnutých chorobou, a nám všetkým udeľ milosť, aby sme v chorých videli bratov a sestry tvojho trpiaceho Syna a aby sme sa ešte väčšmi starali o zdravie duše a duchovné hodnoty. Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen.

(Na záver možno pridať aj invokácie k Panne Márii a k svätým):
Panna Mária, Uzdravenie chorých,			oroduj za nás!
Svätý Michal, svätý Gabriel, svätý Rafael,		orodujte za nás!
Svätý anjeli strážni,					    orodujte za nás!
Všetci svätý Boží anjeli,					orodujte za nás!
Svätý Jozef,							oroduj za nás!
Svätý Blažej						    oroduj za nás!
Svätý Rochus a svätý Šebastián			    orodujte za nás!
Svätá Ružena Limská					oroduj za nás!
Svätý František a svätá Klára				orodujte za nás!
Svätý Charbel                          oroduj za nás!
Všetci svätí a sväté Božie				    orodujte za nás!

ŽALM 6
Pane, nekarhaj ma v svojom hneve,
netrestaj ma v svojom rozhorčení.
Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny,
uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.
Aj dušu mám už celkom zdesenú.
Ale ty, Pane, dokedy...?
Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu.
Spas ma, veď si milosrdný.
Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.
A kto ťa môže chváliť v podsvetí?
Už ma vyčerpalo vzlykanie,
lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču,
slzami máčam svoju posteľ.
Od náreku sa mi oko zahmlilo
a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.
Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť,
lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.
Pán moju prosbu vyslyšal,
Pán prijal moju modlitbu.
Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia
a nech sa zdesia náramne
a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Pokorme sa pod mocnou Božou rukou v dobe jeho navštívenia.

Na Pána zložme všetky svoje starosti,
                              	lebo On sa o nás stará.
Pomôž nám, Bože, naša spása,
                      		 pre slávu svojho mena nás vysloboď.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
                             	ako dúfame v Teba.

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1

Zaujímavé odkazy

Farský FACEBOOK

Farský YOUTUBE kanál

Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty - nový hraný film od rodáka Rasťa Zelenaya

Dominik Savio - hraný film z produkcie Bobo Štúdio