V januári sme dostali ďalší list od misionára - otca Ondreja Slávika, ktorý kedysi pôsobil aj v Hlohovci a teraz rozvíja misijné dielo v ruskom Taganrogu v Saratovskej diecéze. Ponúkame Vám ho v PRÍLOHE, spolu s poďakovaním a s fotografiami z ich pastoračnej činnosti a zo zrekonštruovaných budov.

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Úmysly svätých omší +

 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1