Verejné bohoslužby povolené od 19.04.2021

Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Vo Farskom kostole svätého Michala archanjela v Hlohovci je kapacita miest na sedenie týmto spôsobom 30 ľudí!

Vstup do kostola bude umožnený 10 minút pred svätou omšou!

Prosíme rešpektovať pokyny označených usporiadateľov pri vstupe, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Prosíme dodržiavať všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a sedenie iba na vyznačených miestach. Pri svätom prijímaní prosíme dodržať 2 metrové odstupy. Sväté prijímanie sa podáva na ruku a Eucharistiu budeme rozdávať aj pred kostolom. Pri východe z kostola je potrebné dodržať tiež odstupy aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Spovedáme v kaplnke svätej Anny (vedľa Farského kostola) ½ hodinu pred každou svätou omšou (okrem nedele)

Pri svätej spovedi prosíme dodržať prísne hygienické opatrenia: rúško, dezinfekcia a 2 metrové odstupy.

Prosíme a ďakujeme za vašu ohľaduplnosť a trpezlivosť.

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1

Zaujímavé odkazy

Farský FACEBOOK

Farský YOUTUBE kanál

Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty - nový hraný film od rodáka Rasťa Zelenaya

Dominik Savio - hraný film z produkcie Bobo Štúdio