Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.

Prosíme v kostole zaujať lavice iba na označených miestach odpredu kostola – šachovnicové sedenie a prosíme nepremiestňovať označené stoličky.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

 • vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • pred rozdávaním svätého prijímania si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu dezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie Eucharistie na ruku,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď:

½ hodinu pred každou svätou omšou (okrem nedele) v kaplnke svätej Anny (vedľa Farského kostola)

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Základné informácie

 • Farské oznamy +

  Aktuálne farské oznamy

  Zobraziť
 • Sväté omše +

  Farský kostol sv. Michala

  Pondelok - Sobota: 6:30 a 17:00

  Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 a 17:00

  Zisti viac
 • Spovedanie +

  Pondelok - Sobota

  Pol hodinu pred každou sv. omšou

  Nedeľa

  Nespovedáme

  V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 15:30

 • 1

Zaujímavé odkazy

Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty - nový hraný film od rodáka Rasťa Zelenaya

Dominik Savio - hraný film z produkcie Bobo Štúdio